MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

TCBS Vinh Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán tại TP Vinh, Nghệ An

 Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại TP Vinh, Nghệ An – Công ty chứng khoán Techcom trực thuộc ngân hàng TechcomBank mở rộng thị phần, nâng cấp và hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán tại Vinh, Nghệ An thuận lợi.

Các thủ tục mở tài khoản chứng khoán tại TP Vinh, Nghệ An gồm:

  1. Mở tài khoản chứng khoán Online >>Mở tài khoản CK<<
  2. Sau khi đăng ký thông tin mở tài khoản, khách hàng xác nhận khuôn mặt qua Video bấm hoàn thành.
  3. Liên hệ số điện thoại mở tài khoản chứng khoán: 0898.079.600

Công ty Chứng khoán TCBS tại Vinh, Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại các khu vực:

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại TP Vinh, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại thị xã Cửu Lò, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Anh Sơn, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Con Cuông, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Diễn Châu, Nghệ An

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại huyện Đô Lương, Hưng Nguyên

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Nghi Lộc, Kỳ Sơn

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Nam Đàn, Nghĩa Đàn

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Quỳnh Lưu, Quế Phong.

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Quỳ Hợp, Quỳ Châu

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Yên Thành,Tân Kỳ.

Mở tài khoản chứng khoán TCBS tại Tương Dương, Thanh Chương

 

Mọi thủ tục mở tài khoản khách hàng hoàn thành xong là có thể giao dịch mua/bán chứng khoán hoàn toàn tại nhà một cách dễ dàng. Tiết kiệm thời gian, thu lợi nhuận đều mỗi tháng.

Ưu điểm khi mở tài khoản chứng khoán tại TCBS:

  • Phí giao dịch thấp nhất thị trường, chỉ: 0.03% -0.1%
  • Tỷ suất vay margin cao
  • Lãi suất margin thấp, chỉ: 8% - 11.5%/năm
  • Hỗ trợ tư vấn đầu tư Miễn phí.

 

0 Nhận xét