MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

Mã D2D dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền 15%

Mã chứng khoán D2D ( Sàn Hose) 


Công ty CP phát triển đô thị công nghiệp số 2 ( sàn Hose: D2D) lấy ý kiến của HĐQT, Công ty đã quyết định chi tạm ứng bằng tiền chi trả cổ tức 15%, ngày dự kiến là 30/9.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của công ty D2D đã lãi ròng tăng 130% so với cùng kỳ.Trong quý 2 công ty ghi nhận doanh thu 68 tỷ VNĐ tăng 12% so với kỳ năm trước, giá vốn hàng bán của D2D giảm nhẹ giúp công ty nâng tỷ suất lợi nhuận gộp quý 2/2020 đạt 70% trong khi quý 2/2019 chỉ 65%.

Hoạt động tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 87 tỷ VNĐ giúp cho lợi nhuận của công ty tăng cao, đạt 126 tỷ VNĐ. Lãi ròng của công ty theo đó cũng đã tăng 130% so với năm ngoái. ( Hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là lãi tiền gửi và các khoản cho vay).


Hoạt động kinh doanh tích cực, HĐQT công ty đã quyết định chi 15% để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/9/2020, số tiền D2D dự kiến chi trả khoảng 32 tỷ VNĐ.

6 tháng đầu năm 2020 công ty D2D đã thu về 149 tỷ VNĐ tăng 22% so với năm ngoái, doanh thu bán hàng đạt 110 tỷ VNĐ ( khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhờ dự án Lộc An – Long Thành mang lại)


Dự án Khu dân cư Lộc An – Long Thành có tỷ trọng hàng tồn kho lớn nhất của D2D, chiếm 167 tỷ VNĐ. Dự án xây dựng văn phòng công ty chiếm 93 % chi phí xây dựng cơ bản dở dang.


Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 D2D thu về khoản lãi ròng 150 tỷ VNĐ tăng 80%.

Giá trị cổ phiếu trên thị trường của D2D đã tăng lên giá 69.300đ/CP kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9/2020

0 Nhận xét