MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

Mã SGB: SàigonBank lãi trước thuế tăng gấp 4 lần trong quý 2/2020

Mã chứng khóan SGB – Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương ( Sàn OTC).


Hoạt động của công ty tăng mạnh về mảng tín dụng, chi phí dự phòng giảm giá sâu là nguyên nhân hỗ trợ SaigonBank – SGB thu khoản lợi nhuận trước thuế quý 2 > 77 tỷ VND, tăng 4.3 lần so với năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu của SaigonBank – SGB tăng lên mức: 2.27%Mảng kinh doanh chính của Ngân hàng SGB – SaigonBank trong quý II này gần như đi ngan, lãi thuần tăng 1% đạt 159 tỷ VNĐ.

Mảng kinh doanh tín dụng: kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác thu khoản lợi nhuận gấp 4,6  lần quý 2/2019 thu về hơn > tỷ VNĐ.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đáng kể: 74% - đây là một trong những yếu tố giúp SGB ghi khoản lãi trước thuế quý II gấp 4,3 lần thu 77 tỷ VNĐ và khoản lãi sau thuế đạt 15,4 lần so với kỳ trước đạt 56 tỷ VNĐ.


Nhờ kinh doanh tốt từ hoạt động ngoại hối thu 17 tỷ VNĐ và thu 30 tỷ VND từ các hoạt động kinh doanh khác, cộng thêm chi phí dự phòng rủi ro giảm giúp cho SGB đạt khoản lợi nhuận trước thuế ~ 126 tỷ VNĐ, và 100 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế tăng 42%.


Mặc dù kinh doanh tăng trưởng tốt, thế nhưng SGB – SaigonBank – dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn -1.560 tỷ VNĐ. Trong kỳ +929 tỷ VNĐ nguyên nhân là do các tổ chức tín dụng đã rút 2.700 tỷ VNĐ tiền gửi.

 


0 Nhận xét