MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

Mã chứng khoán HSG lãi lớn tăng trưởng 72% so với kế hoạch

Mã chứng khoán HSG – Công ty CP tập đoàn Hoa Sen ( HOSE: HSG) báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6/2020 đạt 2.121 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế là: 105 tỷ VND


HSG tính trong quý 3 niên độ kế toán năm 2019 -2020, Công ty HSG đã đạt 6.825 tỷ VNĐ, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 91% đạt 307 tỷ VNĐ.


Niên độ kế toán 2019-2020 sau 9 tháng kinh doanh, HSG đã đạt doanh thu 19.189 tỷ VND lãi sau thuế đạt 690 tỷ VNĐ, như vậy HSG đã thực hiện 69% doanh thu so với chỉ tiêu đề ra và vượt 72% kế hoạch lợi nhuận trong cả niên độ sau 3 quý.


Trong cuộc họp đại hội cổ đông bất thường gần đây, ĐHCĐ họp nhằm thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược của Cty. Giá phát hành dự kiến sẽ được áp dụng theo giá tị trường và giá trị sổ sách chào bán chứ không phải áp dụng theo giá hiện tại: 12.000đ/CP


0 Nhận xét