MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

Mã chứng khoán DGC tăng mạnh trước khi chuyển sáng sàn HOSE

DGC – Công ty CP tập đoàn hóa chất Đức Giang ( HNX: DGC) đăng ký chuyển sàn giao dịch sang sàn HOSE. Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đã chấp nhận yêu cầu chuyển sàn và niêm yết  cổ phiếu trên HOSE, ngày dự kiến giao dịch 28/7/2020.   

                                   

Ngày 7/7 hội đồng quản trị Cty Đức Giang ( DGC) đã thông qua ý kiến cổ đông hủy niêm yết trên sàn HNX và thực hiện niêm yết trên tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

Dự kiến ngày giao dịch cuối cùng của DGC trên sàn HNX: 17/7/2020 và ngày hủy niêm yết là ngày 20/7/2020.

Ngày dự kiến ngày giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM ( HOSE): 28/7/2020.


Những ngày qua giá cổ phiếu của DGC đã tăng liên tục 100% từ mức giá 20.000đ/ CP lên mức 40.000đ/ cổ phiếu ( Tăng gấp đôi trong quý 2/2020).

Năm 2020 là năm thuận lợi đối với DGC, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, DGC đặt mục tiêu daonh thu: 6.084 tỷ đồng và 700 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 22% so với năm ngoái.

DGC đã thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 với tỷ lệ: 30% ( đã tạm ứng 10% tiền mặt) và năm 2020 dự kiến chi trả cổ tức là: 30%.

 


0 Nhận xét