MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

Công ty chốt chia cổ tức bằng tiền 35% tuần 20 -24/07

Tuần từ ngày 20 – 24/07 có 38 Công ty chốt quyền chia cỏ tức bằng tiền mặt.


Công ty chốt quyền chia cổ tức cao nhất là 35%: Mã chứng khoán FBC – Công ty CP cơ khí Yên Phổ, kế tiếp là Công ty CP vận tải và chế biến than Đông Bắc ( mã chứng khoán VDB : Upcom) tỷ lệ chia 32.81%

Dưới đây là danh sách 38 Công ty chia cổ tức trong tuần 20 – 24/7/2020.Năm 2019 là năm khá thuận lợi đối với Công ty FBC, doanh thu đạt 956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020 FBC dự kiến Doanh thu thuần ước đạt 863 tỷ VNĐ và 27 tỷ VND lợi nhuận sau thuế.

Lên sàn chứng khoán từ 10/2017, FBC đã từng chia cổ tức 30% năm 2017 và năm 2018 là: 50%.


Công ty VDB ( sàn Upcom: VDB) cũng chia cổ tức 32,81% cho cổ đông công ty, ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/7/2020. Cổ phiếu VDB hiện đang lưu hành 5.1 triệu CP, với tỷ lệ 32.81% VDB sẽ chi 16.7 tỷ VND chỉ trả cổ tức cho cổ đông.


Tin tức liên quan:


0 Nhận xét