MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK- TCBS

Mở tài khoản

DLG – Đức Long Gia Lai dự kiến tăng trưởng tốt năm 2020

Công ty CP tập đoàn Đức Long Gia Lai - Mã chứng khoán DLG


DLG – Công ty CP tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố kết quả kinh doanh 2019 ghi nhận doanh thu thuần 2.873 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động chính tăng 63% đạt 263 tỷ đồng, dù các khoản chi phí quản lý Doanh nghiệp cao nhưng DLG vẫn ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cao gấp 3 lần so với năm 2018, đạt 81,8 tỷ đồng.

Năm 2019 là năm khó khăn với DLG, Công ty ghi nhận khoản lỗ khác 43.4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2018 lãi dòng khác 8,3 tỷ đồng. Theo BCTC năm 2019 DLG công ty không ghi nhận khoản lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản 20 tỷ đồng như hồi năm 2018.


Kế hoạch năm 2020 DLG dự kiến lợi nhuận tăng trưởng tốt.

Năm 2020 DLG lên kế hoạch thoát lỗ và tăng trưởng kinh doanh sẽ khả quan hơn. Ccoong ty đặt mục tiêu 2.500 tỷ doanh thu, lợi nhuận của công ty DLG được kỳ vọng lãi 80 tỷ đồng.

Nguồn thu năm 2020 chủ yếu đến từ sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, thu phí các dự án BOT đường bộ quốc lộ 14, xây dựng và kinh doanh khách sạn, các dự an thủy điện.

Định hướng phát triển cho năm 2020 và các năm tiếp theo vạch ra chiến lược giai đoạn 2 năm 2020 đến năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 DLG đạt doanh thu thuần 326 tỷ đồng, chỉ bằng ½ cùng kỳ. Chi phí tăng 5.4% và các khoản chi phí tăng do tăng chi phí khấu hao tài sản cố định.

 

0 Nhận xét